یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
قبض و بسط های جغرافیایی و فرهنگی
شادی و امنیت میوه های باغ بهشت هستند. در بهشتی که قرآن کریم توصیف می کند، هیچ حزن و اندوه و ترس و احساس ناامنی وجود ندارد. بی گمان اگر انسان ها بتوانند در این دنیا نیز برای خود بهشتی بسازند، امنیت و شادی همیشگی نیز یکی از ارکان آن خواهد بود. پرواضح است که چنین امنیتی به بهای ناامنی دیگران حاصل نمی شود که اگر چنین بود اروپا هم اکنون بهشت برین بود‏‏.‏ ممکن است برخی تعریف منحصر به فردی از امنیت داشته باشند و آن را در امنیت جانی خلاصه کنند‏‏،‏ در حالی که در فرهنگ انسانی‏‏،‏ امنیت جانی به خودی خود ارزشی ندارد‏‏،‏ بلکه انسان ها امنیت جانی را برای امنیت فکری و روانی می خواهند‏‏.‏ امنیت زیرشاخه های زیادی دارد‏‏.‏ فرض کنید که در این دنیا کسی کاری به کار شما نداشته باشد و امنیت جانی شما کاملاً تأمین باشد اما امنیت شغلی و روانی نداشته باشید‏‏.‏ در این صورت دیگر نیازی نیست کسی شما را بکشد بلکه خودتان از گرسنگی می میرید‏‏.‏ متأسفانه در این دنیای پر التهاب برای دستیابی به انواع امنیت باید انواع شرایط را داشته باشی. همین آمریکا را در نظر بگیرید. هر چند ظاهرا برای گرفتن مجوز شهروندی و اقامت دائم در این کشور باید هفت خوان رستم را طی کنی اما کافی است که پول داشته باشی. با پول در آمریکا می توانی کدخدایی کنی، تحصیل کنی، مدرک بگیری و اگر پول نقد زیادی همراه نداشته باشی که در کوچه و خیابان گریبانت را برای یک دلار بگیرند‏‏،‏ تقریبا از لحاظ امنیتی مشکلی نداری. البته نباید فراموش کنی که تو باید مالیات بپردازی. اندیشه ات زیاد مهم نیست و کسی مانع نوشتن و سخن گفتن تو نمی شود، چرا که در آنجا ابزارهای گوناگون رسانه ای و تبلیغاتی و انواع سرگرمی ها و دل مشغولی ها که همگان را به خود مشغول کرده، دیگر مخاطبی برای تو باقی نمی گذارد که بخواهی برای آنها روده درازی کنی. به همین دلیل به طرز شگفت انگیزی احساس آزادی می کنی. برای احساس برخورداری از شخصیت در آمریکا یا باید سرمایه داشته باشی یا دانشی که به وسیله ی آن کارآفرینی کنی و سرمایه دیگران را چند برابر کنی یا هنری داشته باشی که بتوانی مخاطب جذب کنی و اوقات فراغت صاحبان پول را پر کنی. وگرنه اگر علاف و نادان و بی هنر و بی پول باشی تازه می شوی مثل هزاران رنگین پوستی که سالهاست در این کشور زندگی را در زندان ها، زیر پلها و کنار پیاده روها می گذرانند. (ادامه…)