سرمقاله
محمد عسلی
اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل
علم اقتصاد با اساسی¬ترین مسایلی که جوامع امروز با آنها مواجه است دست و پنجه نرم می¬کند. به عنوان مثال مسأله افزایش جمعیت برای ایران چه عواقبی دارد؟
آیا موضوع علم اقتصاد بررسی فعالیت¬هایی است که مربوط به معاملات پولی است؟
و یا علم اقتصاد بررسی روش¬هایی برای استفاده از منابع محدود «زمین، کار و سرمایه و معلومات فنی» است؟
پل ساموئلسن تحلیلگر مسایل اقتصادی بر این باور است که: «علم اقتصاد عبارت از بررسی روش¬هایی است که بشر با وسیله یا بدون وسیله پول برای به کار بردن منابع کمیاب تولید به منظور تولید کالاها و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع کالاها و خدمات بین افراد و گروه¬ها در جامعه به منظور مصرف در حال و آینده انتخاب می¬کند.»
و اما بعد:
آیا کسانی که در کشور ما تئوریسین اقتصادی و یا برنامه¬ریز اقتصادی هستند تعریف واضحی از اقتصاد دارند تا به مقاومتی آن برسیم؟
۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می¬گذرد. در طول این ۳۸ سال اقتصاد ما فرازی نداشته بلکه پیوسته در نشیب بوده است. یکی از دلایل متقن آن پایین آمدن ارزش پول ملی است که علیرغم تحریم¬ها و فشارهای خارجی بخش عمده¬ای از این اتفاق نامیمون ناشی از ضعف مدیران اقتصادی ما در برنامه¬ریزی¬های اقتصادی و اجراست. (ادامه…)