چرا یک شیخ و دو خواجه فیلم می  شوند؟
ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید
هزار سال پس از مرگ وی گرش بویی «سعدی»
ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد
لطائف حکمی با نکات قرآنی «حافظ»
مکن از خاک در خویش جدا خواجو را
که بود خاک ره آن کس که ز کوی تو جداست «خواجو»
و اما بعد:
وقتی ز خاک سعدی شیراز بعد از این همه سال و گذر قرن  ها از این هویت ملی زبان و ادب فارسی بوی عشق می  آید و شکوفه  های رنگارنگ و زیبای گلستانش در چهار فصل سال مرغان نغمه  خوان را بر سر شاخسار همیشه بهار آن دل  مشغول می  دارد و بوستان و بدایع متنوع سخنان دُرفشانش در اقصی نقاط گیتی به هر زبان او را به شاعری بی  نظیر تبدیل کرده است تا شمع روشنای عشق و فهم وی در قالب کلمات سرسرای سازمان ملل را نورافشانی کند و حکایات بی  بدیل آن بزرگ خود قصه  پرداز هزاران فیلم و نمایش است چه بهتر که از زندگی این انسان عظیم  الکلام فیلم و یا سریالی درخور ساخته و پرداخته شود و چه افتخاری بالاتر از این که متولی آن صدا و سیمای مرکز فارس باشد.
بی  شک اقدام خداپسندانه و مردم  خواست صدا و سیمای مرکز فارس در زمان مدیریت جناب آقای سهرابی می  تواند کارنامه پربار ایشان را تکمیل نماید و اثری فاخر باشد در آیینه نگاه مردم ایران و به ویژه فارسیان عزیز. (ادامه…)