سرمقاله
محمد عسلی
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم …
شنبه ۲۳ تیر ماه روز گفتگوی سازنده و تعامل با جهان نامگذاری شده است.
ما وارث سرزمینی هستیم که مردمان آن در طول تاریخ مکتوب ۲۵۰۰ ساله تمدن، دانش، تجربه، سلامت و زندگی شرافتمندانه را به جهانیان عرضه داشته‌اند.
هر آنچه را امروز تحت عنوان میراث فرهنگی و مدنیّت در اختیار داریم که چشم جهانگردان بدان‌ها خیره مانده است حاصل مهندسی هنر و مسئولیت‌پذیری مردمی است که دارای خصیصه‌های والا و ارزش‌های مانایی بوده‌اند.
بزرگان ما در اندیشه، گفتار و عمل چنان بودند که بزرگان دنیا به پای‌بوسی آنان می‌آمدند و می‌آیند.
زبان و بیان سعدی جهان را درنوردیده و مکتب حافظ در دل محققان و پژوهشگران خانه کرده است.
حافظ در غزلی شریف و بی‌بدیل مانیفست اندیشه‌های عرفانی خود را چنین بیان کرده است: (ادامه…)