سرمقاله
محمد عسلی
حقوق بشر آمریکایی در یک بام و دو هوای دولت‌های آمریکا و اروپا!
در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک پیمان بین‌المللی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس به تصویب رسید.
حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها می‌باید از آن برخوردار باشند. این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم است که منجر به کشته و زخمی شدن میلیون‌ها تن از مردم اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا شد.
این اعلامیه شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد.
مفاد این اعلامیه، حقوق بنیادی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ای را که تمامی انسان‌ها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردار است زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود.
ذکر این نکته لازم است که کشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند.
و اما بعد: (ادامه…)