سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
راز و رمزهای اربعین
در آموزه‌های دینی عدد چهل نماد کمال و پختگی و نقطه عطفی برای به ثمر نشستن تلاش‌های مستمر و هدفمند است. بر اساس آیات و روایات متعدد، ۴۰ روز و ۴۰ سال فرصتی است که می‌تواند به نهادینه شدن یک رفتار در صورت تکرار و مداومت بیانجامد. شاید این که در روایات از قول نبی اکرم(ص) آمده است که خداوند می‌فرماید: وقتی بندگان من به سن چهل سالگی می‌رسند دو فرشته رفتارهای شایسته و ناشایسته‌ی آنها را ثبت می‌کنند ناظر بر همین معنا باشد. همچنین آنجا که پیامبر اکرم(ص) در جایی دیگر فرموده‌اند: “زمانی که یک فرد به سن چهل سالگی می‌رسد به او سخت بگیرید” نیز در پیوند با چنین رویکردی مفهوم پیدا می‌کند. توقف و بیتوته‌ی چهل شبه‌ی حضرت موسی در کوه طور برای دریافت ۱۰ فرمان و مبعوث شدن پیامبر در سن چهل سالگی به نبوت نیز گمانه‌زنی‌ها در خصوص اهمیت عدد چهل را قوت می‌بخشد. در آیه‌ی ۲۶ سوره‌ی مائده از چهل سال ممنوعیت بنی‌اسرائیل برای ورود به سرزمین مقدس و چهل سال آوارگی آنها در بیابان یاد شده است. از قول پیامبر(ص) نقل گردیده که اگر کسی ۴۰ حدیث از من حفظ کند و آن را نقل نماید خداوند او را دانشمند و آگاه محشور می‌کند. به همین دلیل برخی از علما نسبت به نوشتن کتاب چهل حدیث صحیح به نقل از پیامبر اقدام می‌کنند. این که اگر به ۴۰ مؤمن دعا کنیم سپس حاجت خود را از خداوند بخواهیم اجابت می‌شود نیز سر در آبشخور راز و رمزهای عدد چهل دارد.
در روایات آمده است اگر کسی چهل روز از اعمال و رفتار ناشایست دست بردارد خداوند نوری در دل او می‌تاباند و چشمه‌های حکمت از درون او می‌جوشد. حافظ در یک غزل اشاره‌ای به این موضوع دارد:
سحرگه رهروی در سرزمینی
همی گفت این معما با قرینی
که ای صوفی شراب آن گه شود صاف
که در شیشه برآرد اربعینی (ادامه…)