سرمقاله
محمد عسلی
آیا دولت آمریکا در سیاست خارجی به بن‌بست رسیده؟
ترامپ بازرگان پرهیاهوی ریسک‌پذیر آمریکا صرفاً یک پدیده شخصی و شخصیتی نیست بلکه محصولی است از فرآورده‌های کاپیتالیسم مطلق بدون حاشیه‌های لیبرالیسم که تکیه بر دموکراسی از جنس آمریکایی آن دارد زیرا آمریکا کشوری است که با تبلیغات و شگردهای رسانه‌ای، بعد از جنگ جهانی دوم پیوسته در حال مرعوب کردن کشورهای دوست و هم‌پیمان و هم کشورهای مستقل متداخل در غیر متعهدهاست.
سیاست خارجی آمریکا فعلاً بر سه محور می‌چرخد.
یکم “تفرقه بیانداز و حکومت کن” نه به سبک انگلیسی‌ها که رو بازی نمی‌کردند بلکه به آشکارا بر اساس برنامه‌های طراحی شده “دشمن درست کن.”
نمونه‌های آن را می‌توان در افغانستان مثال آورد وقتی برای فراری دادن روس‌ها از افغانستان طالبان را در پاکستان آموزش دادند و با پول و سلاح در مقابل روس‌ها قرار دادند که هر چند اینک موی دماغ خودشان شده اما در میان طالبان هم دوست و دشمن آمریکا وجود دارند که بحثی است مفصل و از حوصله این نوشتار خارج است.
نمونه دیگر داعش است که به شهادت خانم کلینتون وزیر امور خارجه اوباما و نامزد انتخاباتی رقیب ترامپ داعش توسط آمریکایی‌ها با پول سعودی‌ها و حمایت ترک‌ها توانست بخش وسیعی از کشورهای سوریه و عراق را تصرف کند و در کشورهای لیبی، یمن، مصر، تونس و افغانستان نفوذ خود را گسترش دهد. (ادامه…)