سرمقاله
محمد عسلی
جهاد کشاورزی، بایدها و نبایدها
۲۷ خردادماه ۱۳۵۸ مصادف است با تشکیل جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی(ره) از آن تاریخ تاکنون ۴۰ سال می‌گذرد. چهل سالی که جهاد سازندگی فرصت داشته تا به وظایفی که قانون برای آن تعیین کرده عمل کند.
در این نوشتار یک سؤال مهم و کلیدی مطرح است: آیا جهاد کشاورزی توانسته است به وظایف تعیین شده عمل کند؟
برای پاسخ به این سؤال نخست باید به طور مختصر با این وظایف آشنا شویم.
هیأت وزیران در نشست‌ سال ۱۳۸۱ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وظایف تفضیلی وزارت جهاد کشاورزی را به شرح زیر تصویب و ابلاغ کرد.
در بخش الف: سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت آمده که سیاست‌ها و راهبردهای مربوط به بخش کشاورزی، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشایری و همچنین تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه کشاورزی در چارچوب سیاست‌های توسعه پایدار را دربر می‌گیرد. (ادامه…)