سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
دورنمای مجلس آینده
مشکلات ساختاری، کلاف در هم پیچیده‌ی اقتصاد، چالش‌های فرهنگی، گسیختگی و نقایص پازل مناسبات منطقه‌ای و جهانی با ایران، سیاست‌های منجر به سرمایه‌گریزی، روند رو به رشد مهاجرت نخبگان و تحصیلکرده‌های بیکار، تقابل عملکرد دولت با بازار و بخش خصوصی، رفتار غیرمتعارف بانک‌ها، وابستگی نسبی بودجه به نفت در شرایط تحریم و بسیاری از کاستی‌های اجتماعی اگر چه می‌تواند دستاویزی قابل اعتنا و میدانی وسیع برای جولان نامزدهای نمایندگی مجلس و قالب کردن شعارهایی معطوف به بهبود اوضاع و حواله دادن آن به اذهان آشفته‌ی مردم باشد اما ارتقای سطح درک عمومی و روند رو به رشد مطالبات ساختاری از یک سو و کاهش اعتماد عمومی به شعارها و وعده‌ها، شیوه‌های تجربه شده‌ی گرم کردن تنور انتخابات را کم اثر می‌کند و نتایج دور یازدهم رقابت نامزدهای ورود به مجلس را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد به طوری که بیشترین تلاش‌ها باید معطوف به حضور حداکثری مردم در انتخابات باشد زیرا وجه تمایز ایران نسبت به بسیاری از کشورهای خاورمیانه در بحث مردم‌سالاری نباید آسیب ببیند! (ادامه…)