سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
معمای بردگی
ایجاد محدودیت در حق انتخاب کار، انتخاب همسر، انتخاب محل زندگی و نوع غذا و تعیین شروط غیرانسانی برای در امان بودن از جمله مقوله‌هایی است که مفهوم بردگی را به ذهن متبادر می‌کند، چرا که وقتی به شاخصه‌های زندگی برده‌وار می‌نگریم برجستگی چنین محدودیت‌هایی را می‌بینیم.
بردگی نتیجه‌ی به مالکیت درآوردن انسان‌هاست. چنین مالکیتی حق هرگونه دخل و تصرفی را نسبت به برده برای ارباب فراهم می‌کند حتی این حق نفرت‌انگیز که بدون جاری کردن عقد و کسب رضایت با او همبستر شود یا او را با هر کسی همبستر کند! پیشینه‌ی بردگی به گذشته‌های دور باز می‌گردد اما آنچه مسلم است بردگی را خود انسان‌ها ابداع کرده‌اند و مثل بسیاری از پدیده‌های نامیمون اجتماعی سر در آبشخور جنگ دارد چرا که در گذشته ترجیح می‌دادند شکست‌خوردگان را برای جبران هزینه‌های جنگ به بردگی بگیرند تا هم آنها را تحقیر کرده باشند و هم جدای از سیطره بر آب و خاک و دارایی آنها، خودشان را هم تصاحب کنند و به این وسیله قدرت بازسازی و سازماندهی و جبران شکست را از آنها بگیرند. (ادامه…)