سرمقاله
محمد عسلی
بنام ملت به کام آمریکا
اعتراضات چند روز اخیر به گران شدن بنزین برای مردم و مسئولین چند پیام دلخراش داشت.
یکم هرگاه بر اساس اصولی از قانون اساسی مردم به خیابان‌ها آمدند تا نسبت به عملکرد دولت و اعلام خواسته‌هایشان اعتراضات جمعی یا صنفی و حتی سیاسی داشته باشند عده‌ای از قبل آماده آشوب و تخریب اموال عمومی چنان فضای کشور را ملتهب می‌کنند که نیروهای انتظامی مجبور شوند برای پیشگیری از تخریب اموال عمومی و حفظ امنیت مقابل معترضین بایستند و اگر علی‌رغم میل باطنی‌شان تیری شلیک کنند تحلیل‌ها سمت و سوی دیگری پیدا می‌کند.
دوم. وقتی با گران شدن بنزین احتمال می‌رفت مردم معترض شوند و عده‌ای معلوم‌الحال هم با سوءاستفاده از حضور مردم دست به تخریب اموال عمومی بزنند آمادگی لازم برای جلوگیری از تخریب اموال عمومی وجود نداشت. (ادامه…)