سرمقاله
محمد عسلی
انتخاب صالح
بازار انتخابات رو به گرمی نهاده و هر یک از نامزدها و طرفدارانشان به شکل‌ها و روش‌های مختلف به صورت هجومی دست به تبلیغات زده‌اند. از نصب پوستر و بنر تا توزیع کارت، بروشور و عکس گرفته که معمول دوره های گذشته است تا کباب‌خوران، پلو بازار، توزیع بسته‌های گوشت و میوه و حتی در مهمانی‌ها و جلسات دورهمی سیگار و چه عرض کنم؟ همه یک هدف را دنبال می‌کنند و آن کسب آرای بیشتر برای ورود به مجلس است.
مجلسی که در دوره‌های دهم و نهم چندان کارنامه درخشانی نداشته و از بعضی گزارشات تلویزیونی خودی و مصاحبه‌ها چنین برمی‌آید که به واقع بسیاری از رأی‌دهندگان از بعضی نمایندگان خود راضی نبوده‌اند.
آنچه مردم را برای یازدهمین دوره پای صندوق‌های رأی می‌آورد، می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود.
نخست تودهنی به تمامی منفی‌بافان و مبلغانی که در طول سالیان با نظام جمهوری اسلامی چالش و دشمنی داشته و دارند به ویژه دولتمردان آمریکا و به خصوص ترامپ رئیس جمهور فعلی که تمامی تلاش‌های مادی و تبلیغاتی خود را با صدها بل هزاران رسانه دیداری و شنیداری برای قطع امید مردم ما از نظام و تهی کردن باورهای اسلامی آنان به کار گرفته است. (ادامه…)