سرمقاله
محمد عسلی
آزادی خرمشهر
اشغال و آزادی خرمشهر دو پیام تاریخی به مردم قهرمان ایران و جهان فرستاد.
یکم هر کشوری برای حفظ مرزهای خود به نیروهای مدافع با ایمان و وطن‌دوست نیاز دارد که تا سرحد عشق و انتظار از میهن خود دفاع کنند.
دوم فقط جنگ‌افزارهای پیشرفته نیستند که در جنگ تعیین‌کننده‌اند. بلکه رزمندگان باورمند، با انگیزه، عاشق و خداترس هستند که متجاوزان را از پای درمی‌آورند.
و اما بعد:
خرمشهر ۵۷۵ روز در اشغال دشمن بعثی بود که در سال ۵۹ صدام فرصت‌طلبانه با استفاده از شرایط پاکسازی ارتش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تمام قوا و با پشتیبانی آمریکا، انگلیس و آلمان و نیز کشورهای مرتجع منطقه به ایران حمله کرد.
خلبانان بعثی در بریتانیا آموزش دیدند و آلمان ۶۰۰ تن بمب شیمیایی به صدام داد. آمریکا هواپیمای شناسایی آواکس را اهدا کرد و ۸۰ کشور دنیا مستقیم و غیرمستقیم از صدام با پول، اسلحه و اعزام نیرو حمایت کردند. (ادامه…)