سرمقاله محمد عسلی ۷ شهریور ۱۴۰۰
برای آنان که دلواپس ایرانند

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تمام هم و غم آمریکا و متحدانش در این جمله خلاصه شده که مردم ایران را از انقلابشان پشیمان کنند. برای تحقق چنین هدفی تمامی شبکه های خبری و رسانه ای را به کار گرفتند تا در یک جنگ سرد رسانه ای مسئولان نظام جمهوری اسلامی را بی اعتبار، ناآگاه و بی مسئولیت جلوه دهند.
از طرف دیگر با خروج سرمایه گذاران خارجی و بعضا داخلی درصد بالایی از ارز در همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی به خارج از کشور انتقال داده شد به نحوی که بانک مرکزی اعلام خطر کرد و اسامی دانه درشت هایی که از کشور ارز خارج کرده بودند را منتشر نمود. نتیجه آنکه پشتوانه ارزی ریال ایران کاهش یافت.
حمایت از درگیری گروهک ها و بعضی احزاب ناراضی با دولت تازه تأسیس جمهوری اسلامی به منظور راه اندازی جنگ داخلی به خروج و فرار مخالفان و ناراضیان دامن زد و گروهک ها شکست خوردند.
تحریک مرزنشینان و وعده جدایی از جغرافیای ایران با دست نشاندگان غرب به نام آزادی رقم خورد که با دفاع ارتش و نیروهای بسیجی راه به جایی نبرد اما دولت را متحمل هزینه های نظامی کرد و شهدایی را به جمع شهدای انقلاب افزود ازجمله شهید چمران. (ادامه…)