سرمقاله
محمد عسلی
آسمان! ای آسمان
مشکن چنین بال و پرت را…
همگان بر این باور بودند که یکی از شرکت‌های هواپیمایی منظم که دارای سرویس‌های باکیفیت است و به لحاظ کمی هم هفته به هفته مسافران بیشتری را جابه‌جا می‌کند، هواپیمایی آسمان است. به ویژه مدیریت آسمان فارس، اما افسوس که این خاک فارس را خاصیتی است که هر کس بیش از دیگران بدود و بر تلاش خود بیفزاید به یکبار در چشم خوار آید و مرکبش از حرکت باز ایستد. (ادامه…)