سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
هر خانه یک مدرسه
ناگزیری دانش‌آموزان برای خانه‌نشینی و دوری آنها از مدرسه به دنبال شیوع کرونا امری اجتناب‌ناپذیر بود چرا که ساز و کار مقابله با فراگیری کرونا در کوتاه‌مدت در فضاهای آموزشی فراهم نبود. از طرفی دانش‌آموزان نیز برخلاف مواردی که تعطیلی خود را در پارک‌ها، سطح شهر، طبیعت و خانه‌ی دوستان و آشنایان می‌گذراندند این بار باید خانه‌نشین شوند.
صدا و سیما با همکاری آموزش و پرورش مبادرت به برنامه‌ریزی برای آموزش دروس مختلف کرده هر چند دانش‌آموزانی که والدینشان با حساسیت روند پیشرفت آنها را پیگیری می‌کنند کم و بیش با معلمان خود در ارتباط تلفنی هستند. البته خلأ آزمون‌های روزانه قابل پر شدن نیست در عین حال خانه‌نشینی دانش‌آموزان بستری را فراهم آورده که قشر کودک و نوجوان با فاصله گرفتن از دلمشغولی‌های رایج شده در فضاهای مجازی با صدا و سیما آشتی کنند.
تردیدی نیست که شبکه آموزش به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای متعدد دانش‌آموزان در کلاس‌های گوناگون نیست هر چند می‌تواند با بهره‌گیری از توان شبکه‌های دیگر که اهداف آموزشی را دنبال می‌کنند بخش‌هایی از سرریز برنامه‌هایش را پوشش دهد. (ادامه…)