سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۸ دی ۱۳۹۹
پرسشی ساده در انتظار پاسخی منطقی

نشانه های وجود روان پریشی و اختلالات روحی در رفتار درصد قابل توجهی از انسان ها ، گویای این واقعیت است که هم در جوامع توسعه یافته به دلیل حاکمیت مناسبات مبتنی بر تحلیل های مادی از زندگی و احساس تنهایی و هم در جوامع کمتر توسعه یافته به دلیل فقر ، جنگ و بی توجهی به حقوق شهروندی و رواج انواع چالش ها ، شاهد چنین پدیده ای هستیم . در واقع باید بپذیریم که بخشی از افراد تشکیل دهنده جوامع از تعادل روحی مناسبی برخوردار نیستند و پر واضح است که کاستی و نوسانات روحی تاثیری غیرقابل انکار بر رفتار اشخاص دارد . بر اساس آمار وزارت بهداشت بین ۱۸ تا ۲۲ درصد افراد در ایران به یکی از انواع اختلالات روانی مبتلا هستند . حال اگر بخواهیم به دنبال رابطه ای معنادار بین بزه کاری ها ، سرکشی های مدنی ، اختلافات خانوادگی ، زد وخوردهای خیابانی ، اعتیاد و روابط غیرمتعارف جنسی و کنش های مغایر با قوانین مصوب با اختلالات روانی باشیم به نتایج در خور تاملی می رسیم . (ادامه…)