سرمقاله محمد عسلی ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
ویروسی که از فضا آمد

آمریکا می گوید ویروس کووید ۱۹ از آزمایشگاه چین بیرون آمده و چین می گوید از آزمایشگاه آمریکا اما هیچکدام نمی گویند همراه با مسافرین فضایی به هنگام بازگشت به زمین منتقل شده اند و یا آنکه پرده دری لایه اوزن و گازهای گلخانه ای باعث آسیب پذیری و تغییرات آب و هوایی شده به نحوی که شرایط طبیعی زیست در کره زمین دچار اختلال شده و مردم و سایر جانداران را در معرض خطر و نابودی قرار داده است.
راستی کشورهای صنعتی با زمین چه کردند که این بهشت خدایی به این روز افتاده که جنگل های انبوه و وسیع یکی پس از دیگری طعمه آتش می شوند و محیط زیست، انسان و گیاهان و جانوران را آسیب پذیر کرده اند؟ توفانها و سیل های ویرانگر را چه کسی به یاد دارد؟ (ادامه…)