سرمقاله سردبیر “اسماعیل عسلی” ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
آرزو بر جوانان عیب نیست

با واکسینه شدن گروه های سنی افراد مسن و پرخطر و کسانی که دارای بیماری های زمینه ای بودند ، نمودار سنی مرگ و میرها تغییراتی را نشان می دهد و افراد آگاه که چند و چون مرگ و میرها را در ایران رصد می کنند از مرگ افراد زیر ۶۰ سال نیز خبر می دهند که نشانه ی خوبی نیست چرا که حرکت جمعیت ایران به سمت پیر شدن ایجاب می کند که برای حفظ جان کودکان و نوجوانان بیش از پیش برنامه ریزی داشته باشیم . در حال حاضر مردم ایران که در جریان جنگ ۸ ساله آسیب های جانی و روانی فراوانی را تجربه کرده اند و بیشترین صدمه ها را ظرف این ۸ سال دیده اند ، در حال از سر گذراندن کرونا هستند که تلفاتی چند برابر ی را از آنها می گیرد ! آن گونه که از مصاحبه های گوناگون برداشت می شود گویا مسئولین در ابتدای ورود کرونا به ایران از آمادگی بالایی برای برخورد با این پدیده ی ناشناخته برخوردار نبودند و اصرار زیادی هم به همراهی با جامعه ی جهانی در ابتدای شیوع کرونا وجود نداشت به همین دلیل شاهد قرنطینه نقاط آلوده ای نظیر قم آن گونه که در ووهان چین به عنوان خاستگاه این بیماری اتفاق افتاد نبودیم . (ادامه…)