سرمقاله محمد عسلی ۲۶ مرداد ۱۴۰۰
آثار تربیتی عاشورا

حماسه عاشورا هرچند راویان را به شرح و بسط جنگ و شهادت و کشتار عادت داده است و مداحان برای گریاندن شیعیان به ذکر مصیبت ها می پردازند و بسیار بیش از آنچه رخ داده به حاشیه ها دل خوش می کنند و بعضا روایت های نادرستی را به خورد عزاداران می دهند اما آنچه معمولا فراموش می شود متن است. متنی که در آن روح اسلام ناب باشد. متنی که به تعبیر قرآن اراده آزاد اسلامی در انتخاب راه راست تعلیم دیده باشد و اثرات تربیتی آن در اصلاح جامعه برای جهاد فی سبیل الله ایجاد آمادگی کند که اگر بیشتر در ذکر وقایع عاشورا به علت ها، خواستن ها، شجاعت نه گفتن ها و چرائی ها بپردازیم و بپردازند کودکان و نوجوانان تحریک شده و احساسی فهم خواهند کرد که دروغ یعنی ظلم و ظلم یعنی زورگویی و زورگیری و هکذا. (ادامه…)