یادداشت طنز
اسماعیل عسلی
نسخه‌ی شفابخش حافظ
نیمه‌ی مهرماه را که پشت سر می‌گذاریم، باد صبا بوی خوش حافظ را در فضای شیراز می‌پراکند و سخن آشنایش را به گوش دوستداران و آشنایانش می‌رساند. زنده‌یاد خواجه شمس‌الدین حافظ شیرازی همان نقشی را در غزل ایفا می‌کند که رستم در شاهنامه یعنی همه جا هست و بی‌رقیب است والحق والانصاف باید اذعان داشت که هر کس در دنیای شعر و ادب به جایی رسیده از تصدق سر حافظ بوده، گویی که پس از وی تخم شعر و شاعری را مور و ملخ‌ها خورده‌اند و اگر کسی هم زمانی از سر جهل و نادانی به حضرت ایشان تاخته، چند صباحی بعد لب به توبه گشوده و دشنام‌های حواله داده را با مد و تشدید قورت داده و در جرگه‌ی دوستداران حافظ قرار گرفته است. (ادامه…)