یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
اطلاع‌رسانی در ماجرای کربلا
اگر بخواهیم از منظر یک فعال رسانه‌ای به تحلیل روند بازنمایی زوایای ماجرای تاریخی کربلا بپردازیم از اطلاعات دقیق تاریخی بی‌نیاز نیستیم و فراموش هم نخواهیم کرد که اخبار در گذشته مانند امروز بر مکتوبات، عکس، فیلم و صدای ضبط شده استوار نبوده و در هیچ رسانه‌ی ماندگار و قابل استنادی هم ضبط نشده است، به استثنای کتب تاریخی که درجه‌ی واقع‌نمایی آنها به عوامل زیادی بستگی داشته است. از زاویه دید نویسنده کتاب گرفته تا زمان کتابت و همچنین مذهب و رویکرد نویسنده و حتی وابستگی قبیله‌ای او به بنی‌امیه و مسایلی از این قبیل، با این توصیف پرسشی وجود دارد و آن این که با وجود همه‌ی این شاخصه‌ها که هر کدام به تنهایی می‌تواند تأثیر زیادی بر تحریف واقعیت داشته باشد، چگونه شد که ماجرای کربلا با وجود هزینه‌های سرسام‌آور بنی‌امیه برای کتمان و واژگون‌نمایی آن، با جزئیات و حواشی‌اش در دل تاریخ ثبت گردید و پایه‌های اقتدار امویان که معاویه برای استحکام آن به انواع دسایس قابل تمهید متوسل شد را متزلزل کرد. (ادامه…)