یادداشت
محمد عسلی
تاریخچه مؤسسه استاندارد
به بهانه روز جهانی استاندارد
«در سال ۱۳۳۲ با تصویب اوزان و مقیاس‌ها اولین حرکت مدون در ارتباط با استاندارد و استانداردنویسی شروع شد.
در همین سال سازمان استاندارد به صورت یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی تأسیس گردید که در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت نماید.
در سال ۱۳۳۹ قانون، اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران در ۶ ماده به تصویب مجلس وقت رسید. در این سال ایران رسماً به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد پذیرفته شد.
در سال ۱۳۴۹ قانون مواد الحاقی به قانون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل هفده ماده و دو تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید.
در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۱ تنها مورد با اهمیت انتقال مؤسسه استاندارد از وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت صنایع و معادن می‌باشد و در سال ۱۳۷۱ مواد اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (۳۰ ماده و ۲۲ تبصره) از مجلس شورای اسلامی گذشت که جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی مؤسسه شد و در حال حاضر نیز قانون اصلی این سازمان می‌باشد.» (ادامه…)