سرمقاله
محمد عسلی
سال نو را چگونه آغاز کنیم؟
هیچکس نمی‌داند فردا چه اتفاقاتی رخ می‌دهد جز خدا. این گفته قرآن است که ما مسلمانان به آن ایمان داریم. چه بسا در سال آینده روزهای بهتری پیش رو داشته باشیم و ممکن است با شرایط سخت سیاسی و اقتصادی روبه‌رو شویم. بعضی از وقایع طبیعی مانند سیل، زلزله، آتشفشان، طوفان و امثالهم در اراده ما نیستند اما بسیاری از وقایع تلخ را می‌توانیم پیشگیری کنیم اگر دارای برنامه باشیم و برای اجرای هر چه بهتر آن نظارت کنیم.
وقایع شیرین را هم می‌توانیم تحقیق کنیم اگر با تدبیر، آگاهی و به دور از احساسات و تعصبات جاهلانه دارای اراده، توکل و برنامه‌های کارشناسی شده و واقع‌بینانه باشیم. مردمان جهان به چندگونه اداره می‌شوند. یکم توسط دولت‌ها و حاکمیت‌های مستقل برآمده از آرای مردم در یک حکومت مردم‌سالار بر اساس داشته‌های بالقوه و بالفعل اعم از توانایی‌های مالی و قابلیت‌های جغرافیایی.
دوم توسط دولت‌ها و حاکمیت‌های وابسته و غیرمستقل که با اراده و تحت تأثیر اربابانشان اداره می‌شوند و از خود چندان اختیاری ندارند هر چند ممکن است گرفتاری‌های اقتصادی و سیاسی فعلی ما را نداشته باشند مانند بعضی از کشورهای عربی و آسیایی منطقه که تحت قیمومیت و اتحاد آمریکا و کشورهای غربی قرار دارند. (ادامه…)