سرمقاله
محمد عسلی
عید آمد و ما قبا نداریم …
روزنامه نسیم شمال سید اشرف‌الدین حسینی به هنگام درگیری مشروطه‌طلبان با مشروعه‌خواهان بیشتر به فقر و مسکنت و مشکلات مردم می‌پرداخت و با چاپ اشعار طنز و ساده، زبان گویای مردم بود.
اشعار جمع‌آوری شده سید اشرف‌الدین که خود تاریخچه‌ای از اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی مردم عصر مشروطه است بیشتر حکایت فاصله طبقاتی فقر و غنا و پرده‌دری از مدعیان دروغین خدمت است.
یکی از اشعاری که حال روز بعضی از مردم زمانه ما را هم حکایت می‌کند این شعر است که آن زمان در نسیم شمال به چاپ رسیده است. (ادامه…)