سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
رودر رویی شعارها و شاخص‌ها
جنبش‌های اجتماعی با وجود برخورداری از زمینه‌های گوناگون نمی‌توانند بدون چاشنی اقتصادی بروز و ظهوری در خور اعتنا داشته باشند. جنبش ۹۹ درصدی‌ها در آمریکا علیرغم اینکه در برخی از مقاطع زمانی موفق شدند تظاهراتی جسته و گریخته در ایالات متحده آمریکا راه بیندازند اما از آنجایی که فاقد چاشنی قوی بودند در پیچ و خم بازی‌های سیاسی و معامله‌ی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها با یکدیگر به محاق رفتند.
جریان همه‌گیری کرونا نقطه ضعف نظام مبتنی بر سرمایه‌داری را بیش از هر زمان دیگر برای جهانیان آشکار کرد و نشان داد که در پشت رشد و توسعه‌ی اقتصادی و چرخش کارخانه‌ها و مقام اولی آمریکا در اقتصاد، تبعیض و بی‌عدالتی نیز وجود دارد. بر اساس آمار رسمی منتشر شده، اغلب جان‌باختگان بر اثر کرونا در آمریکا به طبقات ضعیف اجتماعی و سیاه‌پوستان تعلق دارند و کسانی هستند که به دلیل فقر قادر به پرداخت هزینه‌ی درمان خود نیستند.
البته این مشکل در بسیاری از نقاط جهان وجود دارد و کمتر کشوری است که از این جهت عملکرد خوبی داشته باشد اما برای کشوری مانند آمریکا که نظام سرمایه‌داری را الگویی قابل تأسی برای جهانیان می‌داند اثر تبلیغاتی معکوس دارد. (ادامه…)