سرمقاله ” محمد عسلی” ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
چرا ایران از آمریکا مطالبه خسارت نمی کند؟

براساس کدام اصول و حقوق بین الملل آمریکا که مدعی حقوق بشر است به خود اجازه می دهد به حقوق کشورهای دیگر تجاوز کند و آنها را در انحصار اقتصاد وابسته به خود قرار دهد؟
یکی از اصول اولیه حقوق بین الملل عدم دخالت کشورها در امور سیاسی و اقتصادی یکدیگر و به رسمیت شناختن استقلال و آزادی و حفظ تمامیت ارضی است. آمریکا امروز هم بعد از نزدیک به شش قرن که از کشتار و تجاوز به خاک بومیان قاره آمریکا می گذرد هنوز همان خوی تجاوزگری و جنگ طلبی را در مقدمه حیات خود قرار داده و برای همه کشورهای دوست و دشمن و بی طرف خط و نشان می کشد، تهدید می کند، فشار سیاسی و اقتصادی می آورد و خود را ارباب و دیگر کشورها را رعایایی می داند که می باید از برنامه ها و خواسته های قلدرانه او تبعیت کنند. (ادامه…)