سرمقاله “محمد عسلی” ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
و برق اسلحه خورشید را خجل کرده است!

تمامی شرایط جمع است تا آتش زیر خاکستر در کشورهای خاورمیانه عربی با تندباد حوادثی ناگوار شعله ور گردد و لهیب این آتش انبارهای باروت را منفجر کند. یکی از مأموریت های دولتمردان اسرائیل که قدم شوم خود را به خاک امارات و بحرین و عربستان گذاشته اند آماده سازی ذهن اعراب برای جنگی ناخواسته است، جنگی که بتواند اقتصاد ورشکسته آمریکا، انگلیس، فرانسه و اسرائیل را از بحران اقتصادی نجات دهد. زیرا به اندازه کافی اسلحه های کشتار جمعی در انبارهای امارات، بحرین و عربستان ذخیره شده و بیش از ظرفیت سلاح ها در انتظار چکاندن ماشه هایند…
زمانی که آمریکا هنوز درگیر جنگ ویتنام بود فریدون مشیری شاعر معروف کشورمان شعر کوچ را سرود و در آن به توصیفات جنگی پرداخت که ویتنام و عدن در آن جنگ گرفتار بودند.
از آن سال تا به اینک ۵۴ سال می گذرد در طول این مدت ایران و عراق ۸ سال در جنگی ناخواسته و تحمیلی بسیار سرمایه های انسانی و مادی و مالی افزون بر توان خود را از دست دادند و هنوز آثار مخرب آن جنگ در زندگی مردم ما و عراق آشکارا قابل مشاهده و درک است علاوه بر خیل شهداء، جانبازان، اسراء و مردمی که آثار روانی آن جنگ سالیانی است بر زندگی اشان سایه افکنده، فقر، فساد، آوارگی، اعتیاد و طلاق را نیز تحمل می کنیم… (ادامه…)