سرمقاله ” اسماعیل عسلی” ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
ژرفای زخم

اگر محتوای فضای مجازی و آنچه در چنین فضایی رد و بدل می شود را در جوامع گوناگون مورد بررسی قرار دهیم تفاوت بین آنها ما را به نتایج تامل برانگیزی می رساند.البته کارشناسان امور ارتباطات علت وجود چنین فاصله ای را با میزان سواد رسانه ای شهروندان در جوامع گوناگون مرتبط می دانند . ناگفته پیداست که برای برخی از جوامع فضای مجازی به انجام امور اداری سرعت می بخشد ، پیامک جای نامه نگاری را می گیرد ، از بروز برخی حوادث پیشگیری می کند ، امکان نجات افراد گمشده در کوه و بیابان فراهم می شود ، بسیاری از موانع موجود در مسیر تبادل نظر علمی برداشته می شود ، کنترل فرزندان راحت تر می شود ، اخبار به صورت لحظه ای بازتاب می یابد و دسترسی به هر خبری در هر مکان و زمانی امکان پذیر می گردد . خرید آنلاین محقق می شود و دستاوردهایی از این قبیل …
اصولا آنچه در فضای مجازی رخ می دهد در وهله اول تولید محتوا در قالب خبر و انواع مطالب آموزشی و پژوهشی است و در ادامه می رسیم به کامنت ها و واکنش ها و همچنین آنچه در چنین فضایی جستجو می کنیم نیز نشان دهنده ی نگاه ما به چنین فرصتی است که در اختیارمان قرار گرفته است. وقتی در یک جامعه بهره گیری از فضای مجازی بحران زاست و در جامعه ای دیگر تسهیل کننده انجام کارهاست باید ببینیم علت چیست ؟! (ادامه…)