سرمقاله ” محمد عسلی” ۲۳ آذر ۱۴۰۰
آسیب شناسی سرقت از شبکه های برق

فارس شاهراه تبادل انرژی جنوب کشور است و برق منطقه ای فارس میزبان تولید انرژی اتمی کشور است و نیز مسیر عبور بیش از ۸۰ درصد گاز نیروگاه های گاز می باشد.
فارس جایگاه نخست به لحاظ کیلومتر خط در طول خطوط را داراست.
از لحاظ ظرفیت ترانس رتبه سوم کشور را در مجموع آمار فارس و بوشهر به دست آورده.
در مقایسه درصد انرژی و تقسیم در مجموع ده درصد از برق استان های فارس و بوشهر به مصارف عمومی می رسد. ۴۱ درصد مصارف خانگی، ۲ درصد مصارف روشنایی معابر، ۱۹ درصد مصرف تجاری،۱۰ درصد اداری و دولتی ۱۹ درصد صنعت و معدن و ۲۳ درصد به مصرف کشاورزی می رسد. (ادامه…)