سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۵ اسفند ۱۴۰۰
صیانت را درونی کنید !

اصولا هر دستگاه یا سازواره ای که با هدف انجام کاری یا ارائه خدماتی ابداع و راه اندازی می شود باید بتواند به خود و کسانی که از آن بهره برداری می کنند ، مصونیتی حداقل نسبی ببخشد. فضاهای مجازی در عصر ارتباطات نیز از این قاعده مستثنی نیستند اما باید دید مصونیت بخشی با چه هدفی دنبال می شود ؟
اخیرا عده ای در مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح صیانت از فضای مجازی به دنبال ایجاد شبکه ملی با هدف کاهش چالش های اجتماعی و سیاسی ناشی از داد و ستد محتواهای ارسالی و دریافتی هستند . البته کشورهایی نظیر انگلیس ، آلمان ، استرالیا و اتحادیه اروپا نیز با توجه به حساسیت هایی که نسبت به گسترش خشونت ، تروریسم و تهدید و اغفال کودکان در فضای مجازی داشته اند با اتخاذ تدابیری در این مسیر گام برداشته اند ولی اقدامات صورت گرفته در راستای اعمال محدودیت هایی که خنثی کننده ی قابلیت های مثبت فضای مجازی باشد ، نبوده و از این بابت نه تنها نگرانی هایی را به دنبال نداشته بلکه با هدف جلوگیری از سوء استفاده های مالی و اخلاقی و دفاع از حریم خصوصی دنبال شده است ! (ادامه…)