سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
هرکه نقش خویش بیند در خبر

اخباری که در جریان هجوم روسیه به اوکراین رسانه ای شد و روی سایت خبرگزاری های خارجی و بعضا داخلی قرار گرفت آن روی سکه اهمیت دیدبانی خبر را در پیوند با اولویت منافع ملی کشورهای درگیر به نمایش گذاشت . در واقع جنگ اوکراین میدانی گسترده برای گونه ای رویارویی رسانه ای ایجاد کرد تا افکارعمومی بتوانند در جریان مقایسه سمت و سوی اخبار با واقعیت های عینی ، شاهد ماراتنی نه چندان پایاپای در این جنگ رسانه ای باشند . سپری شدن نزدیک به دو هفته از این رویارویی و محقق نشدن آنچه طرفین در اخبار و تحلیل ها به دنبال القای آن بودند نشان داد که در عصر ارتباطات استخراج اخبار درست از میان هزاران خبری که به صورت لحظه ای با اهدافی خاص مخابره می شود کار چندان ساده ای نیست . مشابه همین القائات را در منازعات خاورمیانه ای هم شاهد بوده ایم . در واقع هزینه ای که صرف تاسیس یک رادیو و یا شبکه تلوزیونی دولتی و یا امپراتوری های رسانه ای می شود باید تامین کننده ی منافع و اهدافی باشد که یک دولت و یا جریان بین المللی به دنبال آن است . هر چه تشخیص درجه واقع نمایی اخباری که از یک بنگاه خبری منتشر می شود بیشتر باشد نشان دهنده ی حرفه ای بودن کسانی است که تدوین و مستند سازی خبرها را مدیریت می کنند . تمامی این اقدامات در راستای مهندسی افکار عمومی و بهره برداری از آن برای رسیدن به اهداف نشانه گذاری شده صورت می گیرد .در همین رابطه ، گاهی این پرسش پیش می آید که اگرخبر یک کالای فرهنگی است که قاعدتا باید در خدمت آموزش و تنویر افکار عمومی باشد چرا برخی بنگاه های خبری از آن بعنوان ابزاری در جهت توجیه آنچه به دنبال نهادینه سازی آن در اذهان هستند بهره می گیرند ؟ (ادامه…)