سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۱۲ اسفند ۱۴۰۰
بچه شتر دو ساله

روزی که روسیه به اوکراین حمله کرد با توجه به آثار و تبعات آن بعدها به یک مبدا تاریخی تبدیل خواهد شد . واکنش غرب به اقدام پوتین نشان داد که اوکراین برای غربی ها تنها به عنوان یک کشور مستقل مطرح نیست زیرا اگر قرار بود مشابه چنین واکنشی را در برابر حملات صورت گرفته به افغانستان و عراق و سوریه و لبنان و سایر کشورها داشته باشند ، وضعیت خاورمیانه این گونه نبود . آنها به دنبال بهره برداری های سیاسی و نظامی و حقوق بشری از آنچه در اوکراین می گذرد و می تواند جایگاه جهانی روسیه را مخدوش کند ، هستند . همسویی اکثریت کشورهای هم پیمان غربی و برخی از اقمار آنها در برابر ماجرای اوکراین به این ذهنیت دامن زد که گویا همه منتظر وقوع چنین حمله ای بوده اند . پر واضح است که اقدام پوتین قابل دفاع نیست ، شاید اگر مشابه همان انتخاباتی که در کریمه برگزار شد در اوکراین نیز برگزار شده بود و به دنبال آن روسیه به اشغال آن می پرداخت ، داستان روال دیگری پیدا می کرد. (ادامه…)