سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن

بعثت از جمله مناسبت هایی است که خویشاوندی تمامی انسانها را به آنان گوشزد می کند . چنین رویکرد همگرایانه ای را بیشتر می توان در میان اهل تفکرمشاهده کرد زیرا اغلب انسان ها درگیر تعصبات مذهبی و دغدغه های فرقه ای هستند که تصور می کنند به آنها هویتی برتر می بخشد و لاجرم آنها را به حواشی چالش برانگیز می کشاند. بعثت یک اتفاق بزرگ است نه تنها برای مسلمانان بلکه برای برای تمامی کسانی که با مسلمانان همزیستی دارند .
آنچه مسلم است و در قرآن نیز بازتاب پیدا کرده اسلام تعریفی عام دارد به طوری که در مواردی از برخی پیامبران ابراهیمی نیز به عنوان مسلمان یاد شده است . تسلیم در برابر حق و برهان قاطع خاستگاه فرهنگی هر مسلمانی است. در آموزه های قرآنی هیچ تفاوت و اختلافی میان پیامبران نیست و علت استمرار برانگیخته شدن پیامبری به دنبال پیامبر دیگر بر طرف کردن انحرافاتی است که در طول زمان به وجود آمده و موجب ایجاد مصادیق شرک و بت پرستی و خرافه گرایی شده است . (ادامه…)