سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
رویکردی تبارشناسانه به نبرد اندیشه ها

آیا تاکنون از خود پرسیده اید چرا من باید درسال های پایانی نیمه دوم قرن چهاردهم هجری شمسی زندگی کنم و ناگزیر به تحمل شرایط سختی باشم که کرونا ایجاد کرده است ؟ یا این که چرا باید فرزند کسانی باشم که بالاجبار برخی از نارسایی های جسمی ، شباهت ها و بیماری ها را به دلایل ژنتیکی از آنها ارث می برم ، چرا باید در این سرزمین یا آن سرزمین به دنیا بیایم و چرا باید میراث دار تاریخی باشم که سهمی در خلق و ایجاد آن نداشته ام ؟ طبیعتا چنین پرسش های ناگزیری به ذهن هر کسی خطور می کند ، نه در اینجا یعنی ایران بلکه در هر کجای جهان. همه ی انسان ها چه بخواهند و چه نخواهند در سه زندان زمان ، مکان و تاریخ زندگی می کنند و سرنوشت بسیاری از ما به اما و اگرها و بود و نبود چیزهایی گره خورده که نقشی مهم در زندگی ما دارند ! چه بسا اگر پای کریستف کلمب به آمریکا نمی رسید ، بومی های سرخپوست سرنوشت دیگری پیدا می کردند . (ادامه…)