سرمقاله “محمد عسلی” ۲۲ دی ۱۴۰۰
چگونه قانونمداری را نهادینه کنیم؟

قانون، مقررات موضوعه ای است که توسط نمایندگان مجلس تصویب و به اطلاع عموم از طریق درج در روزنامه رسمی کشور می رسد و نیز طی مراحلی رسانه ای می گردد. قانونمداری در واقع فرهنگی است که در رفتار مردمان به صورت عادت در می آید و معمولاً آحاد جامعه موظف به تبعیت از آن هستند، تخلف از قانون جرم است.
قانون برای ایجاد نظم و امنیت و نیز به منظور اجرائی شدن نیازهای مردم تصویب می شود و یا برای اجرای مصوبات به ضرورت و نیاز هر جامعه اجرائی می شود. معمولاً قانونمداری می باید در مدارس از همان دوران کودکی آموزش داده شود و در عمل مفید افتد. در کتاب های درسی دوران ابتدایی آموزش ها به صورت عملی به کودکان تفهیم می شود. مثلاً علائم راهنمایی و رانندگی را با شکل آموزش می دهند و پلیس و وظایف او را به بچه ها گوشزد می کنند و نحوه عبور از خیابان را به آنها یاد می دهند. (ادامه…)