سرمقاله ” محمد عسلی” ۲۷ دی ۱۴۰۰
اندر حکایت رابطه هنر با فرهنگ

هنر که بازتاب عشق به زیبائی هاست از زمان هبوط آدم تا به اینک بار سنگین فرهنگ را به دوش کشیده به گونه ای که فرهنگ در قالب های هنری، روزگار درازی را علیرغم جنگ ها و تهاجمات پشت سر گذاشته است. دین، مذهب و تمایلات انسانها هرگاه در قالب هنر ارائه شده اند پذیرش و مقبولیت بیشتری داشته اند.
قرآن و دعاهای مسلمانان که از تناسب و توازن برخوردارند و قرائت آنها دارای صوت هایی دلنشینند در فهم و حافظه، مقبولیت دارند و جاذبه ایجاد می کنند.
زیبائی بناهای مذهبی همه الهام گرفته از باورهای دینی و مذهبی اند که با هنر درآمیخته اند خواه خط باشند یا طراحی کاشی های مثال زدنی و یا معماری های چشم نواز و دیگر هنرها.
فرهنگ، ترکیبی از باورها، سنت ها، هنرها و آثاری هست که در تعاملات فردی و اجتماعی نمود پیدا می کند. (ادامه…)