یادداشت الف.بیدار ۲۷ دی ۱۳۹۹
بزرگداشت ایام فاطمیه

در مورد علل گرایش ایرانیان به تشیع و علاقه به خاندان اهل بیت پیامبر (ص) دیدگاه های گوناگونی وجود دارد که همه ی آنها در یک راستا نیستند اما اگر بخواهیم به دنبال ریشه ای تاریخی برای تشیع سیاسی و و عقیدتی باشیم باید بگوییم . فرزانگان و آزادیخواهان ایرانی در عهد ساسانی به دلیل حاکمیت نظام طبقاتی که روحانیون زرتشتی نیز یکی از مولفه های اصلی آن را تشکیل می دادند و به توجیه کننده ی ظلم شاهان تبدیل شده بودند ، به دنبال ایجاد تغییر و رهایی از این وضعیت بوده و حتی پیش از ظهور اسلام تلاش می کردند با درآمیختن آیین مهرپرستی و کیش زرتشتی با آیین مسیح که به ظهور مزدکیان و مانویان انجامید دگرگونی هایی ایجاد کنند که توفیق چندانی نیافتند . (ادامه…)