سلاح های شیمیایی و میکربی از کی تا کجا؟

محمد عسلی

در سال ۵۸ روزنامه کیهان خبری منتشر کرد که چهار هزار بمب شیمیایی باقیمانده از جنگ جهانی دوم موجود است که هنوز به دلایلی معدوم نشده، بعداً مشخص شد سلاحهای شیمیایی که صدام در جنگ تحمیلی بر علیه رزمندگان ما به کار برد، (ادامه…)