سرمقاله
محمد عسلی
گر حکم شود که مست گیرند …
گفته‌اند: تخم مرغ دزد، شتر دزد می‌شود. دزدی مطلقاً در شرع اسلام و در قوانین بین‌المللی و نیز در ادیان و مکاتب دینی و مذهبی ملی زشت، ناپسند، مذموم و همگان از آن منع شده‌اند…
در عرف قبیله‌ای ممکن است بعضی از دزدی‌ها مانند دزدی گوسفند، اسب و استر نشانه‌ای از شجاعت و دلیری محسوب شود. اما در عرف اداری و تجاری نه… نفس دزدی زشت و ناپسند است خواه دزدی یک دانه گردو باشد و یا چند میلیارد تومان.
متأسفانه نوع زندگی امروزی و تحولاتی که در تعاملات اجتماعی به وجود آمده بعضی از دزدی‌ها، اختلاس‌ها، دستبردها و کف زدن‌ها را رواج داده تا آنجا که بسیاری از اینکه دست به دزدی نزده‌اند خود را مغبون می‌بینند.
حکم قرآنی عمل دزدی قطع دست است. «السارق و السارقه فقطع ایدیهما…»
اسلام برای جنسبت استثناء قائل نشده مرد و زن اگر دزدی کنند مجازات می‌شوند.
و اما بعد: (ادامه…)