سرمقاله
محمد عسلی
ترامپ در دوراهی باخت
در میان رؤسای جمهور آمریکا که همگی برای منافع آمریکا جنگیدند، ترامپ با خطاها، قلدری‌ها و کج‌فهمی‌ها، مشابه هیچ یک از آنها نبوده هر چند شباهت‌های بسیاری با بوش پسر داشته است. وقتی سرمایه‌داری می‌تواند هزینه‌های سرسام‌آور تبلیغات انتخاباتی آمریکا را تأمین کند و شعارهای نان و آبدار از جمله کاهش نرخ مالیات مطرح کند ذائقه مخاطبان تحریک شده و مدیریت گروه‌های هدف برای جلب اعتماد در یک رقابت نه چندان سالم جواب می‌دهد.
انتخاب ترامپ از نخستین روزهای رأی‌گیری و بعد از اعلام نتایج با اما و اگرها و اعتراضات طرفداران رقیب مواجه بود و مهر بدنامی تقلب بر پیشانی او زده شد تا جایی که پای دخالت روسیه نیز در انتخابات و نتایج آن به میان آمد.
ترامپ از همان آغاز شرکت در انتخابات با ابراز حس ناسیونالیستی افراطی که آیینه تمام‌نمای نژادپرستی است به میدان آمد و همه چیز را در آمریکا خلاصه کرد و گفت: باید در امتداد مرز مکزیک یک دیوار بکشیم تا از ورود پناهجویان و مهاجران به آمریکا پیشگیری کنیم. (ادامه…)